12#Too Good To Go – bærekraftsmål
12#Too Good To Go – bærekraftsmål

12#Too Good To Go – bærekraftsmål

12# Too Good To Go – bærekraftsmål

I mitt forrige innlegg skrev jeg om hva Too Good To Go er, hvilken målgruppe de sikter til og deres kundereise. I dette innlegget skal jeg se på hva FN´s bærekraftsmål er, og se noen av målene opp mot forretningsmodellen til Too Good To Go. 

FN´s bærekraftsmål

Grafikken nedenfor viser en oversikt over FN´s 17 bærekraftsmål som er satt opp for å «utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030» (sitat FN.no ). Med disse 17 hovedmålene, inkluderes også 169 delmål som er mindre tiltak som må til for å nå de store. Målene fungeres som en felles arbeidsplan for næringslivet og sivilsamfunnet. 

Bærekraftmålene ble lagt fra innspill på omtrent 10 millioner mennesker, der alle fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er «Leaving no one behind», som betyr at de mest sårbare skal og må derfor prioriteres. Dette er mennesker som har nedsatte funksjonsevner, flyktninger, etniske og religiøst minoriteter, jenter og urfolk. Som er eksempler på ekskluderte grupper ( Fn.no).

Skjermbildet: FN´s bærekraft mål fra https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Tre dimensjoner

Bærekraftig utvikling har 3 dimensjoner: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Disse bli kaldt de tre dimensjoner i bærekraftig utvikling. Det var i 2015, når målene ble vedtatt, at det virkelig ble en forståelse hvor mye dimensjonene i stor grad påvirker hverandre (fn.no).

Skjermbildet: Fra forelesing med Cecilie Staude. 

Too Good To Go´s fokus på bærekraftsmål

Ut ifra FN´s bærekraftsmål ser vi at Too Good To Go fokuserer på målene som vises under. Vi kan se at de utpekte målene dekker alle de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

#2 Utrydde sult: 

Det ble estimert at det årlige matsvinnet kommer til å øke til 2,1 milliarder tonn inn 2030 om det ikke gjøres noe mer det. For å hindre dette prøver Too Good To Go´s å øke bevisstheten på problemet matsvinn. Dette gjør de ved å koble forbruker til matsted gjennom deres app. «Målet vårt er å vokse så mye som mulig for å spre budskapet, dele kunnskapen vår og hjelpe mennesker å bidra i kampen mot matsvinn» sier Too Good To Go (toogoodtogo.no).

#12 Ansvarlig forbruk og produksjon:

Det 12 målet går ut på å sikre bærekraftig forbruk og produksjonsmønster. Målet er relevant for Too Good To Go ved at de prøver å utrydde et sløsemønster av nyttbar mat, bedre kjent som matsvinn. Det at Too Good To Go jobber for å bevisstgjøre forbrukere og bedrifter at det er enkelt å ta gode valg basert på klodens beste, som er et mer ansvarlig mønster som kan bidra til store forandringer. Om alle hadde hatt samme forbrukermønster som vi nordmenn, hadde vi trengt 3,6 jordkloder (nrk.no). Et surrealistisk bilde på dagens mennesker som forbruker mer enn hva som er forsvarlig. 

Bildet: toogoodtogo.no

#13 Stoppe klimaendringene:

Målet handler i hovedsak om å begrense klimautslipp så mye som mulig. Det er ikke kun mat som sløses, det er alle ressursene som ble brukt i produksjonen som vann, jord og arbeidskraft. Maten som kastes har også en skadelig påvirkning på miljøet (toogoodtogo.no). Om overskuddsmat blir reddet forhindrer det at maten blir nedbrutt eller brent, som forhindrer enorme mengder klimagassutslipp ut i atmosfæren. Dette er CO2 utslipp som er med på å øke klimaendring. 

Kilde: 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

https://www.nrk.no/urix/nordmenn-blant-verstingene-pa-globalt-klimaavtrykk-1.14147490

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *