14# Styringssystem OKR
14# Styringssystem OKR

14# Styringssystem OKR

14# Styringssystem OKR

Syntes du det er vanskelig å styre selskapet ditt og vokse i dagens samfunn? Med konstant endringer og nye metoder er det vanskelig for selskaper å navigere seg i markedet og holde god styring internt i bedriften. I dette innlegget skal jeg presentere et system som gjør det lettere for deg å møte målene du har satt deg og inspirere teamet ditt, dette er systemet OKR. 

I dette innlegget kan du lære følgene: 

 • Hva er OKR?
 • Hvorfor bruke OKR?
 • Hva er god Objective?
 • Hva er gode Key Results
Bilde: vectorstock.com

Hva er OKR

Systemet OKR står for Objective, Key Results. OKR skal benyttes for å sette mål, sikre fremdrift og holde fokus på aktivitetene til enhver tid (Inevo.no). Dette systemet handler om at teamet skal svare på to spørsmål:

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key Results: Hvordan har du tenkt å komme deg dit?

Objective er retningen, Key Results er hvordan du skal komme deg dit (Inevo.no)

Ved å bruke OKR systemet vil det forbedre internkommunikasjonen i selskapet ditt ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskaper. OKR vil løfte bedrifter til et høyere nivå, men er fundamentalt at de allerede har god ledelse og bedriftsstruktur (Inevo.no).

Hvorfor bruke OKR?

OKR er et meget lett system å innføre og få i gang, og kan bidrar til å økt tydelighet, fokus og engasjement. 

Inevo mener at det i hovedsak er 4 fordeler med å benytte seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

(Inevo.no).

Bilde: canva.com

Hva er god Objective?

En god Objective er en kort konkret setning som skal være motiverende og inspirerende om hva teamet ønsker å oppnå. Tenk at Objective er det overordnet målet og at Key Results er delmålene du setter deg for å oppnå hovedmålet. God Objective skal tydelig vise HVA som ønskes å oppnå.

Eksempel på gode Objective: 

 • Bygge kundegruppe med fokus på direkte og relevant markedsføring innen 4.mai 2021. 
 • Dominere kaffebransjen i Bergen.
 • Få opp fult fungerende nettside innen 2 uker.

Eksempel på dårlige Objectives:

 • Øk salget med 15%.
 • Satse høyere på brukervennlighet på SoMe.
 • Inntekter over 5 millioner.

Hva er gode Key Results?

Tenk at dine Key Results er HVORDAN du vil oppnå det overordnet målet ( Objective). For å sette seg gode Key Results kan man ta i bruk av SMART-modellen.

Det vil innebære om dine Key Results er:

1. Spesifikt: Detaljert nok til at vi kan måle det?
2. Målbart: Kan det måles kvalitativt eller kvantitativt?
3. Attraktivt: Er det noe du er villig til å jobbe for? Er det motiverende og engasjerende? 
4. Realistisk: Er det et realistisk mål å oppnå på den tiden vi har satt?   
5. Tid: Målet må være satt opp slik at vi kan vite om det har blitt nådd innen en tidsramme. 

Eksempel på gode Key Results:

 • KR1: Oppnå 500 besøkende på nettbutikken vår 6/10
 • KR2: Gjennomføre 30 salg på nettbutikken vår 7/10
 • KR3: 50 Påmeldte til nyhetsbrev 9/10

Eksempel på dårlige Key Results:

 • KR1: Oppnå 50 besøkende på nettbutikken vår 10/10
 • KR2: Gjennomføre 100 salg på nettbutikken vår 2/10
 • KR3: 70 Påmeldte til nyhetsbrev 3/10

Kildeliste:

Inevo.no.«OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021» Hentet fra: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

(Lesedato: 07.04.2021)

One comment

 1. Fredrikke Eriksson

  Heisann Rebecka:)

  Først og fremst anbefaler jeg deg å velge en mørkere farge her på kommentarfeltet, ettersom fargen er lysegrå og det er veldig vanskelig for de som kommenterer å se hva de skriver, hehe 🙂

  Ellers synes jeg du har skrevet et godt innlegg, og legger frem konseptet på en fin måte.
  Husk bare at du må kildehenvise til alle påstander som ikke er dine egne eller der du bruker informasjon fra andre kilder. Når du kildehenviser skal du også forholde deg til Chicago-manualen.

  Tenk også at tittelen på innlegget skal lede leserne dine inn til innlegget ditt, så den bør være nysgjerrig og spørrende eller informativ.

  Prøv også å skriv litt lenger til neste gang 🙂

  Bra jobbet, stå på 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *